Cele mai cunoscute 15 pilde ale lui Iisus

Views: 29

Au existat multe ocazii în care Isus i-a învățat pe oameni prin pilde sau povestiri scurte. El a folosit situații cotidiene pe care toată lumea le putea înțelege pentru a comunica adevăruri spirituale importante.

Să ne uităm la unele dintre cele mai cunoscute pilde ale lui Isus și să descoperim tema centrală a fiecăreia.

1) Pilda semănătorului

Pilda semănătorului este una dintre cele mai citate și împărtășite pilde biblice. Găsim textul parabolei în Matei 13:3-23, Marcu 4:1-20, Luca 8:4-15.

Această parabolă prezintă diferite moduri în care oamenii reacționează la mesajul Evangheliei. Ea ne arată importanța de a avea o inimă receptivă atunci când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cineva primește mesajul lui Dumnezeu cu o inimă deschisă și pregătită, sămânța Cuvântului crește și aduce rod.

2) Pilda păstorului cel bun

Putem citi textul pildei în Ioan 10:1-18. În această pildă îl vedem pe Isus ca fiind bunul păstor care își călăuzește și îngrijește oile. Isus veghează mereu la bunăstarea lor.

Pilda prezintă contrastul dintre mercenari și hoți și Isus. Hoții și mercenarii nu doresc decât să fure, să ucidă și să distrugă. Isus, însă, este păstorul iubitor care a fost dispus să-și dea viața pentru oile sale.

3) Pilda bunului samaritean

Tema centrală a acestei pilde este că dragostea lui Dumnezeu din inimile noastre depășește orice prejudecată și ne îndeamnă la acțiune. Găsim povestea în Luca 10:25-37.

Pilda ne prezintă un om rănit în mijlocul drumului și reacția celor care au trecut pe lângă el. Persoana cea mai puțin așteptată a fost cea care a avut compasiune față de omul rănit. Isus ne cheamă să trăim vieți pline de dragoste și compasiune pentru nevoile celor din jurul nostru.

Aflați mai multe despre: Parabola bunului samaritean.

4) Pilda grâului și a neghinei

Această pildă, pe care o găsim în Matei 13:24-30, ne vorbește despre realitatea în care trăim. În această lume, copiii împărăției și copiii celui rău trăiesc unul lângă altul. Cu toate acestea, la sfârșitul timpului, grupurile vor fi separate și fiecare va merge la destinul său veșnic.

5) Pilda fiului risipitor

Această pildă vorbește despre dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru fiecare ființă umană. Textul îl găsim în Luca 15:11-32. Din această povestire învățăm că, indiferent cât de departe ne-am îndepărtat de Tatăl nostru ceresc, El este cu brațele deschise, gata să ne primească. El îl iartă întotdeauna pe cel care vine la el cu inima pocăită.

Citește explicația acestei pilde și ce putem învăța din ea: Pilda fiului risipitor.

6) Pilda seminței de muștar

Această scurtă pildă apare în trei dintre Evanghelii: Matei 13:31-32, Marcu 4:30-32 și Luca 13:18-19. Din ea aflăm următoarele: atunci când Împărăția lui Dumnezeu intră în inima unei persoane, ea este ca o sămânță mică. Cu o îngrijire adecvată, acea sămânță va crește într-un copac mare. Acel copac puternic și plin de frunze va servi drept sprijin și odihnă pentru toți cei care vin la el.

7) Pilda bogatului și a lui Lazăr

Pilda pe care o putem citi în Luca 16:19-31, ne vorbește despre doi oameni. Unul era un om bogat care trăia înconjurat de lux. Celălalt era un cerșetor care avea trupul acoperit de răni și stătea la intrarea în casa bogatului dorind să mănânce măcar firimiturile pe care le lăsa celălalt om.

Amândoi au murit, iar pilda ne spune că bogatul s-a dus în Hades, iar săracul în sânul lui Avraam. Parabola continuă să sublinieze că fiecare persoană va avea un destin etern. Cele 2 opțiuni sunt: sânul lui Avraam (paradisul) sau Hades (locul de chin). Acest destin este decis în timpul vieții noastre prin răspunsul nostru la Cuvântul lui Dumnezeu.

8) Pilda cu drojdia

Aceasta este una dintre așa-numitele pilde ale împărăției și putem citi textul în Matei 13:33 și Luca 13:20-21. Împărăția cerurilor este asemenea drojdiei care vine, se răspândește și cuprinde totul. Prin urmare, împărăția lui Dumnezeu are puterea de a transforma oamenii și este în continuă creștere.

9) Pilda fariseului și a publicanului

În această pildă, Isus a povestit povestea a doi oameni: unul fariseu și celălalt vameș. Textul parabolei se găsește în Luca 18:9-14.

Într-o zi, acești doi bărbați s-au dus la templu pentru a se ruga. Fariseul vorbea cu mândrie în fața lui Dumnezeu și era mulțumit că nu era la fel de păcătos ca ceilalți oameni. Cu toate acestea, vameșul a mers cu o atitudine de umilință înaintea lui Dumnezeu și a strigat după mila Tatălui. Isus a afirmat că vameșul a fost cel care a primit mila și iertarea lui Dumnezeu.

Din această pildă învățăm că trebuie să avem o inimă umilă în fața lui Dumnezeu, recunoscând nevoia noastră de el. Dumnezeu îl înalță pe cel care se smerește și îl smerește pe cel care se înalță.

10 Pilda comorii ascunse

O altă pildă scurtă care ocupă un singur verset în Matei 13:44. Ea vorbește despre Împărăția cerurilor ca fiind cea mai mare comoară pe care o putem avea vreodată. Nu există și nu va exista niciodată ceva mai valoros decât viața veșnică cu Dumnezeu! Când găsim această comoară, orice altceva devine secundar.

11) Pilda văduvei stăruitoare și a judecătorului nedrept

Această pildă pe care o putem citi în Luca 18:1-8 este despre importanța de a persevera în rugăciune, de a ne ruga cu insistență. Ea ne prezintă un judecător nedrept și nesimțit și o văduvă perseverentă. Judecătorul, deși nu se temea de Dumnezeu, a făcut dreptate și a răspuns cererii văduvei. În același mod, trebuie să insistăm să ne aducem cererile înaintea lui Dumnezeu fără să leșinăm.

12) Pilda înțeleptului și a nebunului

Tema centrală a acestei pilde: importanța nu doar de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, ci și de a asculta de el. Procedând astfel, stăm pe Stâncă și furtunile vieții nu ne vor doborî. Putem citi parabola în Matei 7:24-27 și Luca 6:46-49. Dacă trăim o viață de ascultare față de Dumnezeu, vom fi rezistenți în fața problemelor și dificultăților pe care le va aduce viața.

13) Pilda celor zece fecioare

Această pildă ne vorbește despre 10 fecioare care îl așteptau pe mire. O putem citi în Matei 25:1-13. Cinci dintre fecioare erau înțelepte și au adus ulei în plus. Celelalte 5 nu au adus. Mirele a întârziat și doar cele înțelepte erau pregătite să-l primească.

Noi ar trebui să urmăm exemplul celor 5 fecioare înțelepte și să fim pregătiți pentru a doua venire a Domnului Isus Hristos. Din moment ce nu știm când va fi, trebuie să fim pregătiți în orice moment.

14) Pilda oilor și a caprelor

Matei 25:31-46 ne prezintă o pildă greu de interpretat. Este un mesaj profetic despre judecata națiunilor și despre modul în care Dumnezeu le va judeca. Parabola subliniază importanța de a-i ajuta pe ceilalți, deoarece, slujindu-i, Îl slujim pe Domnul.

15) Pilda năvodului

Textul acestei pilde se găsește în Matei 13, 47-50. Pilda ne spune că în această lume trăim împreună, creștini și necreștini. Mesajul mântuirii (sau năvodului) este aruncat tuturor, dar nu toți îl acceptă. La sfârșitul timpului, cei care l-au acceptat vor merge într-un loc, iar cei care nu l-au acceptat vor merge în altul. În care dintre cele două locuri am dori să mergem?

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!