22 de Versete din biblie pentru mamele singure

Views: 63

Există mii de femei singure care își cresc copiii și își cresc familiile. În fiecare zi lucrează pentru a le oferi tot ce este mai bun, dar în acest fel se pot simți singuri și fără sprijin. În Biblie aflăm că Dumnezeu nu face nicio deosebire între oameni și că oferă o mângâiere specială femeilor.

Întotdeauna a fost dificil să fii o mamă singură care crește copii fără o figură paternă în casă. Acum, mai mult ca oricând, o mamă singură trebuie să știe că Dumnezeu este de partea ei și că are promisiuni de bunăstare și restaurare pentru ea și familia ei. Multe mame singure sunt împovărate de responsabilități, situații, crize, lipsuri, nesiguranță, îndoieli și singurătate, așa că este foarte încurajator să știm că în Biblie există promisiuni și instrumente care să le ajute să facă față cu succes rolurilor lor multiple de mamă singură, furnizor, profesionist, creștin, prieten și gospodar.

Următoarele versete biblice sunt de mângâiere, încurajare și aduc pace tuturor mamelor singure care doresc să continue să se încreadă în Dumnezeu. De asemenea, ele ne reamintesc că dragostea lui Dumnezeu este veșnică și credincioșia Lui este veșnică.


1) Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie.” (Deuteronom 4:40)

2) Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească şi să-ţi dea în mână pe vrăjmaşii tăi dinaintea ta; tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat şi să nu Se abată de la tine. (Deuteronom 4:40)

3) Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

4) dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.” (Isaia 40:31)

5) Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!” (Isaia 41:13)

6) Nu te teme, căci nu vei rămâne de ruşine; nu roşi, căci nu vei fi acoperită de ruşine, ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte de văduvia ta, căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. El Se numeşte Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. (Isaia 54:4-6)

7) Aşa vorbeşte Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui nume este Domnul: „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:2-3)

8) El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfânt. (Psalmi 68:5)

9) În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni? (Psalmi 118:5-6)

10) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. (Proverbe 3:5-6)

11) Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

12) Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:38-39)

13) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)

14) De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. (2 Corinteni 12:8-9)

15) Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta. (1 Tesaloniceni 5:23-24)

16) Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. (2 Tesaloniceni 3:3)

17) Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. (1 Petru 5:7)

18) Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?” (Evrei 13:6)

19) Făina din oală n-a scăzut, şi untdelemnul din ulcior nu s-a împuţinat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie. (1 Imparati 17:16)

20) Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântă pe fiii tăi în mijlocul tău; (Psalmi 147:13)

21) Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! (Romani 8:33)

22) Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine. (Proverbe 31:25)


În ciuda tuturor incertitudinilor din lume, dacă o mamă singură acceptă în inima ei aceste promisiuni biblice, ea poate fi sigură că Dumnezeu o va însoți, îi va binecuvânta viața și îi va înmulți eforturile.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!