39 Versete biblice pentru invitații de nuntă

Dacă sunteți în căutare de versete biblice pentru nunta dumneavoastră, aici veți găsi tot ce aveți nevoie. Am făcut o compilație a celor mai bune versete biblice pentru invitații de nuntă. Unele dintre versuri sunt foarte lungi, dar le-am pus în întregime, astfel încât să nu-și piardă esența. În invitația dumneavoastră, ați putea scurta citatele.

Includerea unor citate biblice pe invitațiile de nuntă poate fi o idee bună dacă doriți să vă surprindeți invitații. Citatele din Biblie nu sunt doar poetice și frumoase, ci adaugă și o nuanță sacră ceremoniei.

O nuntă este un moment special în viață. Fiecare detaliu este planificat cu atenție, deoarece este un eveniment care va fi ținut minte mulți ani de acum încolo. Invitația trimisă este o mostră a ceea ce va fi sărbătoarea. De aceea se scriu fraze romantice sau texte biblice despre dragoste. Iată câteva versete biblice care pot fi incluse în invitațiile de nuntă:


1) Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie. (Psalmi 126:3)

2) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)

3) Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18)

4) Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.” De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup. (Geneza 2:21-24)

5) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)

6) Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 2:16)

7) Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ. (Cantarea Cantarilor 8:7)

8) Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor. (Eclesiastul 4:9-12)

9) Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! (Ieremia 31:3)

10) Rut a răspuns: „Nu sta de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu, voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; (Rut 1:16)

11) Aud glasul preaiubitului meu! Iată-l că vine, sărind peste munţi, săltând pe dealuri. Preaiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, priveşte printre zăbrele. Preaiubitul meu vorbeşte şi-mi zice: „Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso! (Cantarea Cantarilor 2:8-10)

12) Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul! Căci glasul tău este dulce, şi faţa ta, plăcută.” (Cantarea Cantarilor 2:14)

13) Preaiubitul meu este al meu, şi eu sunt a lui; el îşi paşte turma între crini. (Cantarea Cantarilor 2:16)

Sper că v-au fost de folos aceste versete biblice. Dacă sunteți încă în căutarea unor versete biblice mai scurte pe care să le puneți direct pe invitația de nuntă, iată câteva.

14) Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:6)

15) Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10)

16) Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. (1 Corinteni 13:8)

17) Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea. (1 Corinteni 13:13)

18) Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste! (1 Corinteni 16:14)

19) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste (Efeseni 4:2)

20) „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” (Efeseni 5:31)

21) Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. (1 Ioan 4:12)

21) În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste. (1 Ioan 4:18)

22) Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! (Psalmi 84:2)

22) Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după cum o nădăjduim noi de la Tine! (Psalmi 33:22)

23) Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre! (Psalmi 90:17)

24) Să se bucure şi să se înveselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea, şi să zică neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!” (Psalmi 35;27)

25) Te voi lăuda totdeauna, pentru că ai lucrat; şi, în faţa copiilor Tăi, voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor. (Psalmi 52:9)

26) Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină. (Psalmi 63:7-8)

27) Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui! (Psalmi 103:2)

27) Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, (Filipeni 1:9)

28) Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. (1 Corinteni 2:12)

29) Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. (Proverbe 19:18)

30) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!” (Psalmi 118:1)

31) Nu soarele îţi va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi Dumnezeul tău va fi slava ta. (Isaia 60:19)

32) Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. (Proverbe 3:6)

33) Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)

34) nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 8:39)

35) Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! (Romani 15:13)

36) şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. (Efeseni 3:19)

37) Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. (Filipeni 1:6)

38) Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, (Efeseni 3:20)

39) Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. (Romani 1:28)

Dacă știți și alte citate biblice pentru nuntă, mi-ar plăcea să le aflu, nu ezitați să îmi scrieți în comentarii și le voi adăuga la această listă de texte sfinte.

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!