Efeseni 2, mântuit prin har

Visits: 60

¿Ce înseamnă să fii mântuit prin har?

A fi mântuit prin har înseamnă că am fost izbăviți de puterea păcatului și a morții prin dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care, prin Hristos, ne-a dat acces la iertarea păcatelor noastre și la viața veșnică. Dumnezeu ne-a salvat de la moartea veșnică, a făcut-o din proprie inițiativă și pe gratis.

Dacă suntem sinceri, vom recunoaște că nu am meritat harul lui Dumnezeu. Cu toții am păcătuit, cu toții ne-am îndepărtat din când în când de la ceea ce era corect, de la ceea ce Dumnezeu aștepta de la noi. Dar Dumnezeu nu a lăsat lucrurile așa, ci a oferit o soluție din cauza marii Sale iubiri pentru omenire. Dumnezeu a acționat. El ne-a dat gratis ceea ce nu meritam: mântuirea noastră și posibilitatea de a petrece veșnicia cu El.

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)

Starea noastră anterioară

Pavel a scris această scrisoare fraților săi în Hristos care se aflau în Efes. În primele 10 versete ale acestui capitol 2, el le vorbește despre viața în Hristos. Pavel subliniază schimbarea care trebuie să aibă loc în viața oamenilor odată ce aceștia experimentează puterea mântuirii prin har. El începe prin a le reaminti care era starea lor înainte de a primi mântuirea prin Isus.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre
în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. (Efeseni 2:1-3)

Condiția ființei umane fără Dumnezeu este moartea spirituală. Pasajul vorbește despre fărădelegi sau infracțiuni, păcate, puterile acestei lumi, întuneric…. O viață înconjurată de întuneric spiritual. Și asta este ceea ce dorește diavolul, să-i țină pe oameni legați, confuzi, scufundați în întuneric. El încearcă pe toate căile să-i împiedice să experimenteze puterea eliberatoare a lui Dumnezeu. În această condiție, omul este destinat mâniei lui Dumnezeu.

Pavel vorbește despre efeseni, dar se include și pe el însuși și pe alți creștini (evrei sau neamuri), deoarece aceasta era condiția tuturor – și a noastră – înainte de a experimenta mântuirea prin Isus Hristos. Natura omului fără Dumnezeu este dominată de păcat, dar odată ce omul își deschide inima către Dumnezeu, toate acestea sunt lăsate în urmă. În Hristos există o viață nouă, există o victorie asupra păcatului. Omul nu trebuie să trăiască în întuneric pentru totdeauna.

Salvat prin voia lui Dumnezeu

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, (Efeseni 2:4-6)

“Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare”… Ce cuvinte frumoase și puternice! Inima milostivă a lui Dumnezeu avea deja planul de a salva omenirea. În Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, avem viața adevărată: viața veșnică. Și Dumnezeu ne-a dat-o în mod gratuit. Dumnezeu nu a așteptat ca noi să fim demni. El a făcut primul pas și a lucrat oferind soluția prin Isus Hristos.

În loc să ne lase morți pentru veșnicie, Dumnezeu ne-a dat viață. El ne-a înviat în unire cu Hristos! Împreună cu El putem trăi o viață liberă de păcat. Hristos ne dă puterea de a învinge ispitele și, prin lucrarea Sa, nu mai trăim în greșelile și păcatele noastre.

De fapt, în Hristos suntem așezați în tărâmurile cerești. Am biruit deja! Este un lucru greu de înțeles, dar Biblia spune acest lucru. Trebuie să ne amintim continuu de victoria pe care Hristos a câștigat-o pentru noi. Din punct de vedere spiritual, suntem cu El la dreapta Tatălui.

Această cunoaștere vine cu o mare responsabilitate: să trăim o viață curată și plăcută lui Dumnezeu. Trăind plini de Duhul Sfânt, vom fi capabili să întoarcem spatele păcatului în fiecare zi și să trăim conform voinței Dumnezeului nostru.

Există un scop

ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus. (Efeseni 2:7)

Dumnezeu are un scop pentru fiecare dintre copiii Săi și acest scop va fi împlinit fără îndoială (Psalmul 138:8). Aici, pe pământ, s-ar putea să nu înțelegem pe deplin amploarea scopului Său. Cu toate acestea, când vom fi cu Isus în veșnicie, vom înțelege în sfârșit măreția scopului plin de har al lui Dumnezeu pentru noi și pentru întreaga omenire.

Nimic nu se compară cu bogăția harului pe care Dumnezeu ni l-a dăruit prin Isus Hristos! Să trăim vieți care să dea mărturie despre puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu.

Salvați prin har

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2:8-10)

Pavel subliniază faptul că mântuirea se face prin har. El clarifică conceptul că este un dar de la Dumnezeu. Nu este nimic din ceea ce am făcut sau putem face pentru a câștiga mântuirea.

Cu toate acestea, odată ce am primit mântuirea prin har, faptele noastre vor mărturisi că suntem copii ai lui Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu, în înțelepciunea Sa infinită, a pregătit aceste lucrări dinainte.

Pe măsură ce facem acte de bunătate, milă, pace și iubire în numele Lui, Dumnezeul nostru este înălțat și glorificat. Mărturia noastră va arăta clar că am experimentat mântuirea prin har și că aparținem Domnului nostru pentru eternitate.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!