15 versete despre ascultarea care aduce binecuvântare

Visits: 259

Ascultarea de Dumnezeu ar trebui să fie răspunsul logic la dragostea Sa și la tot ceea ce a făcut și face pentru noi. O viață de ascultare de Dumnezeu este o viață cu o temelie solidă, capabilă să facă față furtunilor vieții fără să se prăbușească complet. Vrei ca viața ta să fie așa? Trăiți în ascultare față de Dumnezeu.


De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă. (Matei 7:24)

1) A alege bine aduce binecuvântare

Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul:
binecuvântarea, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le dau în ziua aceasta; (Deuteronom 11:26-27)

Primul lucru pe care trebuie să-l știți este că Dumnezeu nu impune și nu forțează copiii Săi să asculte: sunteți liberi să alegeți dacă vreți sau nu să ascultați. Dar el dorește cu ardoare ca voi să îl ascultați, pentru că dorește să vă binecuvânteze. Care este alegerea voastră?

2) Binecuvântările lui Dumnezeu îi însoțesc pe cei ascultători

Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: (Deuteronom 28:2)

În Deuteronomul 28 găsim o listă lungă de binecuvântări pe care Dumnezeu le-a promis poporului Israel dacă se supuneau poruncilor Sale. Aceste binecuvântări vor fi ale lor pentru totdeauna. În același mod, atunci când te supui, vei ajunge și tu să te bucuri de toate binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să ți le dea. Ele vor fi cu tine pentru totdeauna, în fiecare zi a vieții tale… dacă trăiești în ascultare de El.

3) Vei avea orientare și viață

Luaţi seama, dar, să faceţi aşa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga.
Să urmaţi în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblaţi, ca să trăiţi şi să fiţi fericiţi şi să aveţi zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. (Deuteronom 28:32-33)

Calea ascultării este o cale dreaptă, trasată și dirijată de Dumnezeu. Pentru a-l urma este nevoie de determinare, de un angajament real și continuu. Poate părea un mare sacrificiu și, da, uneori chiar este. Dar răsplata este mare: viața! Veți găsi viața adevărată atunci când îi veți permite lui Dumnezeu să vă călăuzească pașii.

4) Claritatea obiectivului

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. (1 Corinteni 15:58)

Decizia de a asculta de Dumnezeu îți va arăta mai clar scopul pentru care ai fost creat. Nu numai că veți avea mai multă claritate cu privire la ceea ce trebuie să faceți, dar veți avea curajul și dorința de a persevera, știind că Dumnezeu vă apreciază, aplaudă și răsplătește efortul.

5) Vă veți bucura de dragostea și prezența lui Dumnezeu.

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. (Ioan 14:23)

Îl iubești pe Dumnezeu? Vei dori să-L asculți! Este atât de simplu. Și, pe măsură ce vă arătați dragostea pentru Dumnezeu prin ascultare, veți simți convingerea prezenței Sale în voi. Trăind în conformitate cu voia lui Dumnezeu te va face mai sensibil la prezența și iubirea Lui. Acest lucru se datorează faptului că veți elimina consecințele păcatului și sentimentul de vinovăție care rezultă din neascultare.

6) Vei vedea mai multe rugăciuni ascultate

Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.
Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui. (1 Ioan 3:21-22)

Când umbli în voia lui Dumnezeu, ascultând de poruncile Lui, te rogi și ceri conform cu ceea ce este în inima Lui. Iar asta are ca rezultat faptul că rugăciunile voastre sunt ascultate. Trăiți în voia lui Dumnezeu, cereți în voia Lui și primiți tot ceea ce El dorește să vă dea.

7) Succes în tot ceea ce faci.

Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce (1 Imparati 2:3)

Acest sfat al regelui David către fiul său Solomon ar trebui să ne inspire pe toți. Dacă vreți să întreprindeți ceva, asigurați-vă că o faceți în ascultare de Dumnezeu și că sunteți în voia Lui. Atunci veți avea binecuvântarea Lui și veți avea succes. De aceea trebuie să te străduiești să cunoști voia Lui pentru viața ta. Petreceți timp cu Dumnezeu în rugăciune, studiați Cuvântul Său și acționați întotdeauna conform direcției Sale.

8) Vă veți bucura de o prietenie mai strânsă cu Isus.

Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.
Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. (Ioan 15:14-15)

¿Vrei să te bucuri de o prietenie frumoasă cu Isus? Ascultă de poruncile Lui! Isus este cel mai bun prieten pe care l-ai putea avea vreodată: credincios, iubitor, drept, înțelept… tot ce ți-ai putea dori de la o prietenie perfectă. Nu ar trebui să fie greu să i te supui. Și, pe lângă faptul că îți este prieten, Isus are grijă să-ți împărtășească ceea ce Tatăl îi vorbește: revelație și înțelepciune de sus!

9) Vei fi capabil să urmezi exemplul lui Isus

Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze. (Luca 9:23)

Fie că treci prin momente de fericire sau prin momente de suferință, poți conta pe exemplul lui Isus, pe compania lui și pe puterea pe care ți-o dă pentru a depăși situația. Nu ești singur! Orice s-ar întâmpla, Domnul te înțelege, pentru că și el a suferit mult. Urmați-i pașii și nu vă veți rătăci.

10) Vei simți bucurie, fericire

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!” (Luca 11:28)

Ești binecuvântat, bucuros, fericit atunci când nu numai că asculți cuvântul lui Dumnezeu, dar te hotărăști să îl pui în practică. Nu mulți sunt suficient de curajoși pentru a rămâne fermi în această decizie! Pentru că adevărul este că a trăi în ascultare de Dumnezeu în toate lucrurile necesită curaj. Cu toate acestea, trebuie să vă amintiți că, făcând acest lucru, vă veți bucura de prezența Sa constantă și de binecuvântările Sale nesfârșite. Asta da bucurie adevărată!

11) Transformare și înțelegere

Când vezi ascultarea ca pe un act de închinare la Domnul, mintea ta este transformată. Nu mai pare atât de sacrificial să faci ceea ce Dumnezeu îți poruncește; o vezi ca pe o jertfă de dragoste pentru El. Iar această schimbare de smerenie îți permite să înțelegi care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta.

12) Îndrumarea Duhului Sfânt

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! (Psalmi 143:10)

Dacă Dumnezeu este Regele inimii tale, Îi poți cere în mod liber să te învețe să asculți și să te ajute să umbli în voia Lui. Duhul Său cel Sfânt așteaptă ca tu să-i ceri ajutorul și te va îndruma pentru a-ți face viața de ascultare mai ușoară. Nu trebuie să o faci singur!

13) Vei rămâne pentru totdeauna

Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. (1 Ioan 2:17)

Tot ceea ce este fizic va dispărea, va fi distrus. Dar dacă inima ta este plină de Domnul și îi este supusă, vei face voia Lui și îți vei investi timpul, banii și efortul în Împărăție, în ceea ce va rămâne veșnic. Cu Dumnezeu ca Rege al inimii tale, dai prioritate celor veșnice, pentru că asta este ceea ce contează cel mai mult pentru El.

14) Afirmarea și ajutorul Tatălui

Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. (Psalmi 37:23-24)

Când umbli în ascultare de Dumnezeu, El te însoțește și îți confirmă ceea ce trebuie să faci. Pe măsură ce mergi înainte, pașii tăi devin mai fermi pentru că ai prezența și plăcerea lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru? Domnul te ține de mână. S-ar putea să te împiedici de câteva pietre pe drum, dar vei reuși să te ridici și să continui, pentru că Tatăl tău iubitor nu te va lăsa să pleci. El te susține și te ajută!

15) Bucurie, mulțumire și binecuvântare

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.
Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,
şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.
Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25)

Ascultarea de Dumnezeu aduce o mare satisfacție în partea cea mai profundă a ființei noastre. Atunci când îți concentrezi eforturile pentru a umbla cu credincioșie în cadrul principiilor biblice, inima ta este umplută de o bucurie incomparabilă. Este semnul cel mai clar al unei inimi transformate de puterea iubirii și iertării lui Dumnezeu. ¡Trăiește simțind această mare satisfacție în fiecare zi a vieții tale!

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 1]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!