18 Versete pentru a dedica mamei

Views: 26

Orice ocazie este ideală pentru a dedica cuvinte de dragoste părinților noștri. Sacrificiul pe care îl fac pentru noi în fiecare zi și care nu se termină nici măcar atunci când suntem departe de ei.

Un mic mod de a ne arăta aprecierea față de ei este să le dedicăm versuri care să-i încurajeze, să le reamintim cât de speciali sunt și cât de mult înseamnă pentru noi.

Dacă sunteți în căutarea unor texte biblice care să însoțească o felicitare, un cadou, o poezie, un discurs sau orice formă de exprimare, atunci însoțiți-le cu aceste pasaje.

Iată câteva versete biblice care au rolul de a le onora pe toate acele mame dedicate pe care le cunoaștem și care merită dragostea și respectul nostru. Este bine să ne luăm un moment din când în când pentru a le oferi un cuvânt de binecuvântare și încurajare acelor mame speciale pe care Dumnezeu le-a pus în calea noastră.


1) „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:29)

2) Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1 Corinteni 13:4-7)

3) Dezmierdările sunt înşelătoare, şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. (Proverbe 31:30)

4) O femeie plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie. (Proverbe 11:16)

5) Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. (Proverbe 14:1)

6) Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. (Proverbe 31:10)

7) Prin mine ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale. (Proverbe 9:11)

8) Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3:3-4)

9) să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion! Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire) Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale! (Psalmi 20:2-4)

10) Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; (Psalmi 90:11)

11) Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Tefania 3:17)

12) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! (Numeri 6:24-26)

13) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. (Psalmi 55:22)

14) Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. (Filipeni 1:3)

15) Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. (Exod 20:12)

16) Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. (1 Petru 4:8)

17) Ea deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. (Proverbe 31:26)

18) Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând: „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.” (Proverbe 31:28-29)

Scrie o rugăciune de binecuvântare pentru mama ta. Spune-i cuvinte de încurajare pentru inima ei, cuvinte inspirate de inima iubitoare a Tatălui. Binecuvântați drumul pe care trebuie să îl parcurgă și cereți ca însoțirea, favoarea și pacea lui Dumnezeu să fie cu ea în orice moment.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 1 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!