31 de Versete biblice despre prieteniile rele

Views: 75

Oamenii cu care ne asociem ne influențează în bine sau în rău (Proverbe 13:20). Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. Prietenii răi prezintă o dinamică în care unul dă mereu mai mult decât celălalt și generează nemulțumire, asigurând și un cerc vicios de probleme.

În Sfânta Scriptură putem vedea mărturii ale unor prietenii proaste, cum ar fi în cazul israeliților, căci atunci când erau pe cale să ajungă în Țara Făgăduinței, Iehova i-a avertizat să nu se asocieze cu oamenii care locuiau acolo și să nu se închine la alți dumnezei. Să-i cerem lui Dumnezeu pentru acei prieteni buni de care avem nevoie în viața noastră și să ne ajute să ne ferim de prieteniile rele.


1) Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu. (Iacov 4:4)
2) V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; (1 Corinteni 15:3)
3) Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. (Proverbe 16:28)
4) Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate. (Proverbe 18:24)
5) Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele. (2 Ioan 1:10-11)
6) Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! (Psalmi 1:1)
7) Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. (1 Ioan 2:15)
8) Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. (Proverbe 19:4)
9) Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet. (Proverbe 22:24-25)
10) Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. (1 Corinteni 5:11)
11) Plânge amarnic noaptea şi-i curg lacrimi pe obraji. Niciunul din toţi cei ce o iubeau n-o mângâie; toţi prietenii ei au părăsit-o şi i s-au făcut vrăjmaşi. (Plangerile lui Ieremia 1:2)
12) Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. (Proverbe 14:7)
13) Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. (Romani 16:17)
14) Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. (Proverbe 17:9)
15) Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. (Proverbe 13:20)
16) Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase. (Proverbe 27:6)
17) În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi. (2 Tesaloniceni 3:6)
18) După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări,
căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit. (Tit 3:10-11)
19) Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. (Proverbe 28:19)
20) Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. (2 Cronici 19:2)
21) Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său şi-l duce pe o cale care nu este bună. (Proverbe 16:29)
22) Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană. (Proverbe 3:32)
23) Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi. (Psalmi 26:4-5)
24) Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu! (Psalmi 119:115)
25) Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”
De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. (2 Corinteni 6:14-17)
26) Nu pizmui pe oamenii cei răi şi nu dori să fii cu ei; (Proverbe 24:1)
27) Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. (Proverbe 12:26)
28) Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. (Eclesiastul 9:18)
29) Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.
Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate. (2 Tesaloniceni 3:14-15)
30) şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)
31) O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă de la mine, oameni setoşi de sânge!
Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei. (Psalmi 139:19-22)

Rugăciune

Dragă Tată ceresc, astăzi strig către Tine prin Domnul meu Isus Hristos! Te rog să mă ferești de prieteniile rele, care în inima lor reflectă invidie, bârfă și calomnie, de cei care nu zidesc, ci distrug și vor doar să facă rău prin cuvintele și atitudinile lor. Doamne, dă-mi înțelepciunea de a alege prieteniile adevărate și de a nu permite ca vreo influență rea să mă contamineze. Tu spui în Cuvântul Tău: "Omul rău stârnește certuri, și omul bârfitor îndepărtează pe cei mai buni prieteni. Duhule Sfânt, dă-mi discernământul pentru a putea veghea și a avea grijă de unitatea celor din jurul meu. Doamne, doboară orice lucrare rea și orice influență a vrăjmașului care ar veni să provoace dezbinare. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!