44 de versete scurte din biblie pe care să le memorezi

Visits: 995

Memorarea versetelor biblice este o modalitate de a ne aminti Cuvântul lui Dumnezeu în orice situație. Cu toate acestea, este uneori dificil să reții textele biblice atunci când paragrafele sunt lungi, dar o modalitate practică de a le memora este să începi cu cele mai scurte.

Versetele scurte din Biblie sunt cel mai bun mod de a începe să memorezi Cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt, de asemenea, cel mai bun mod de a vă umple mintea cu mesajul de mântuire.

În Biblie putem găsi o mare varietate de versete biblice în diferite subiecte, iar printre acestea versetele biblice scurte sunt cele mai cunoscute.

Acestea oferă cititorului o facilitate rapidă de a memora Biblia și de a începe să își extindă lexicul biblic.

Mai jos sunt câteva dintre cele care sunt cel mai ușor de reținut:


1) „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! (Numeri 6:24)

2) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37:4)

3) Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. (Psalmi 56:3)

4) Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmi 119:11)

5) Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea. (Psalmi 119:105)

6) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! (Psalmi 136:1)

8) Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui! (Psalmi 145:9)

9) Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! (Psalmi 150:6)

10) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile. (Proverbe 10:12)

11) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

12) Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel. (Luca 6:31)

13) Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. (Ioan 10:11)

14) Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” (Faptele apostolilor 16:31)

15) Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

16) Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 10:13)

17) Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

17) Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! (Evrei 13:8)

18) Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi. (Iacov 4:7)

19) Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4:4)

20) Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3:2)

21) Bucuraţi-vă întotdeauna. (1 Tesaloniceni 5:16)

22) Rugaţi-vă neîncetat. (1 Tesaloniceni 5:17)

23) Nu stingeţi Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19)

24) Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. (1 Ioan 4:19)

25) Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. (Isaia 26:3)

26) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

27) Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)

28) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)

29) Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:48)

30) cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste (Efeseni 4:2)

31) Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)

32) Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. (Coloseni 4:2)

33) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

34) Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)

35) Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea, găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. (Proverbe 21:21)

36) Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.” (Luca 19:10)

37) pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. (2 Corinteni 5:7)

38) Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!”… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23)

39) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! (Psalmi 133:1)

40) Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi (1 Ioan 4:19)

41) Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. (Ieremia 29:12)

42) Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

43) Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el. (Proverbe 11:25)

44) Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. (Proverbe 18:10)

Sper că această listă minunată de 44 de versete biblice scurte a fost de mare ajutor și binecuvântare pentru tine. Amintiți-vă că Cuvântul lui Dumnezeu este hrana de care are nevoie sufletul vostru.

Dacă ești dornic să afli cum să înveți să citești corect Biblia, îți recomand să citești articolul meu: ¿Cum ar trebui cineva să înceapă să citească Biblia?

Dacă știți și alte versete biblice scurte, vă rugăm să le împărtășiți cu noi în comentarii pentru a le adăuga la această listă.

Care dintre aceste versete biblice scurte este preferatul tău? Spuneți-mi în comentarii.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 3 Promedio: 4.3]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!