Versete biblice despre ascultarea de Dumnezeu

Views: 368

Putem crede că pentru a-i plăcea lui Dumnezeu trebuie să fim buni; Dar Biblia ne spune că mai mult decât sacrificiile, Lui îi place ascultarea.

Aceste versete biblice vorbesc despre ascultarea de Dumnezeu; ne amintesc că trebuie să urmăm căile Lui și să facem ceea ce așteaptă El de la noi pentru că, până la urmă, tot ce ne cere El este spre binele nostru.

Versete biblice despre ascultarea de Dumnezeu

Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; (Exod 19:5)

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. (1 Samuel 15:22)

Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21)

De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!”, şi nu faceţi ce spun Eu?
47 Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face.
48 Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.
49 Dar cine aude, şi nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.” (Luca 6:46-49)

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!” (Luca 11:28)

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:21)

Vă recomandăm să citiți: Versete biblice despre ascultarea de părinți

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.
24 Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis. (Ioan 14:23-24)

Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! (Faptele apostolilor 5:29)

Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,
24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. (Iacov 1:23-24)

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; (1 Ioan 5:3)

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 4 Promedio: 4.5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!