21 de versete biblice despre post și rugăciune

Visits: 135

Rugăciunea și postul reprezintă una dintre principalele modalități de cultivare a intimității cu Dumnezeu. Rugăciunea unui om neprihănit este puternică și eficientă, iar postul rupe jugul și ne descoperă inima și dorințele Tatălui; acestea se numără printre principalele arme ale credinciosului.

Putem fi încrezători că Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea celor care se apropie de El cu smerenie. “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)


1) Oare acesta este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului? (Isaia 58:5)
2) Când am auzit aceste lucruri, am şezut jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. (Neemia 1:4)
3) Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea; şi iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. (Faptele apostolilor 10:30)
4) Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă. (Daniel 9:3)
5) Iată, postiţi ca să vă ciorovăiţi şi să vă certaţi, ca să bateţi răutăcios cu pumnul; nu postiţi cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. (Isaia 58:4)
6) Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” (Faptele apostolilor 13:2)
7) Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Faptele apostolilor 13:3)
8) Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, (Matei 6:17)
9) Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” (Matei 9:29)
10) Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:21)
11) Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. (Coloseni 4:2)
12) „La ce ne foloseşte să postim” – zic ei – „dacă Tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă Tu nu ţii seama de lucrul acesta?” – Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsaţi în voia pornirilor voastre şi asupriţi pe simbriaşii voştri. (Isaia 58:3)
13) Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:27)
14) Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.”
Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Faptele apostolilor 13:2-3)
15) Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. (Matei 6:16)
16) Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare; strângeţi pe bătrâni, pe toţi locuitorii ţării, în Casa Domnului Dumnezeului vostru şi strigaţi către Domnul. (Ioel 1:14)
17) „Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet!” (Ioel 2:12)
18) Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. (Matei 6:16-17)
19) Mai era acolo şi o prorociţă, Ana, fata lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea era foarte înaintată în vârstă şi trăise cu bărbatul ei şapte ani după fecioria ei.
Rămasă văduvă şi fiind în vârstă de optzeci şi patru de ani, Ana nu se depărta de Templu, şi zi şi noapte slujea lui Dumnezeu cu post şi cu rugăciuni. (Luca 2:36-37)
20) Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; (Isaia 58:6)
21) Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat. (Ezra 8:23)

Rugăciune

Bunule și veșnicule Dumnezeu, Preasfinte Stăpâne, în numele lui Isus vin la tine, numai tu ești vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Dumnezeul meu din ceruri, astăzi mă smeresc în fața ta, invoc prezența ta și caut fața ta în post și rugăciune. Ofer în fața prezenței tale acest post cu scopul de a întări și însufleți credința mea și a familiei mele, ajută-mă să renunț la propriile mele dorințe și să umblu după voia ta, ca fiecare decizie pe care trebuie să o iau să fie dirijată de Duhul tău cel Sfânt, nu vreau să duc o viață dezordonată, ci o viață consacrată ție. Doamne, îți mulțumim pentru această puternică armă spirituală a postului și a rugăciunii, pentru ca prin acest strigăt către Tine, lanțurile, legăturile și legăturile neevlaviei să înceapă să fie dezlegate din viața mea și a lor. Declar restaurare, eliberare și vindecare, astăzi Îți cer să mă înnoiești și să-mi mărești puterea precum bivolul, dă-mi curajul de a depăși orice împrejurare. Duhule Sfânt, prin acest post, fie ca puterea Ta să se manifeste în viața mea și să pot birui orice circumstanță și orice plan al dușmanului împotriva mea și a familiei mele. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!