22 de Versete biblice despre cer

Views: 117

Dumnezeu să vă binecuvânteze, astăzi dorim să vă prezentăm o listă de versete biblice despre Rai, adică despre locul sfânt unde locuiește Sfânta Treime. Aflați ce spune Biblia despre acest loc minunat. Sperăm că vor fi o binecuvântare.

Raiul este un loc pe care Isus l-a pregătit pentru cei care îl acceptă în viața lor și îi urmează învățăturile. Este, de asemenea, locul unde se află Dumnezeu și unde el ne așteaptă. Biblia spune că, datorită dragostei și harului Său, toți cei care Îl acceptă pe Isus sunt asigurați că vor petrece veșnicia cu El.

Câteva versete care ilustrează cum va fi cerul și cum se va ajunge acolo sunt:

1) Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:16-17)

2) În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. (Ioan 14:2)

3) Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. (Coloseni 3:2)

4) Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. (Filipeni 3:20)

5) Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine. (Psalmi 73:25)

6) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. (Psalmi 19:1-2)

7) Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. (Matei 6:19-20)

8) Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui. (Eclesiastul 3:1)

9) Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. (1 Timotei 6:7-8)

10) „Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta! (Ieremia 32:17)

11) Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. (1 Ioan 3:2-3)

12) La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor. (Geneza 1:1-2)

13) El Şi-a zidit cămara în ceruri, Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului; cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului. Domnul este numele Lui! (Amos 9:6)

14) Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. (Psalmi 124:8)

15) Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. (Efeseni 6:12)

16) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul! (Psalmi 108:5)

17) Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. (Matei 7:13-14)

18) şi le-a zis: „Mi-aţi adus înainte pe Omul acesta ca pe unul care aţâţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce L-am cercetat cu de-amănuntul înaintea voastră, nu L-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care-L pârâţi. (Luca 23:14)

19) După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” (Faptele apostolilor 1:9-11)

20) Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mântui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. (2 Timotei 4:18)

21) Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:16-17)

22) El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.” Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:4-8)

Sperăm că această listă îi poate ajuta pe toți cei care ne-au cerut versete despre rai. De asemenea, prin intermediul acestor texte se răspunde la întrebarea cum descrie Biblia cerul. Pentru că în fiecare dintre ele avem o privire de ansamblu asupra a ceea ce vom vedea acolo sus într-o zi.

Este interesant, pentru că viața în rai, conform Bibliei, este studiată și studiată, este imposibil de descris în opinia fiecăruia, dar, fără îndoială, textele ne apropie puțin mai mult de ceea ce Dumnezeu pregătește pentru noi. În plus, putem descoperi câteva caracteristici ale cerului conform Bibliei, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, străzile de aur, nunta mielului, pe scurt, multe de descoperit.

Sperăm că aceste versete biblice despre cer v-au oferit o imagine mai clară a locului sfânt unde Dumnezeu își are tronul. Hei, și o veste bună, dacă trăim în sfințenie, într-o zi vom fi acolo cu el. Dacă doriți mai multe versete despre cer și pământ, anunțați-ne și vom adăuga cu plăcere altele.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!