7 eliberări pe care le avem în Hristos

Views: 27

Conceptul de libertate este foarte apreciat în rândul ființelor umane. Ne place să vorbim despre dreptul nostru de a fi liberi și de a acționa așa cum dorim. Totuși, numai cu Isus putem avea adevărata libertate, cea care izvorăște din adâncul ființei noastre. Ioan 8:36 spune:

Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. (Ioan 8:36)

Ce înseamnă să fii cu adevărat liber? De ce ne eliberează Isus? Să ne uităm la câteva dintre libertățile de care ne putem bucura din momentul în care Îl acceptăm pe Isus ca Domn și Mântuitor. Să învățăm să trăim în libertatea Lui!

În Hristos suntem liberi

1) De la condamnare și vinovăție

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:1-2)

Isus a luat asupra Sa toată vina, păcatul și condamnarea noastră, murind pe cruce (Isaia 53). Datorită morții și învierii sale, suntem curățați de orice păcat. Trebuie doar să acceptăm acest lucru! În El avem ocazia unui nou început aici și asigurarea vieții veșnice.

Când primim darul mântuirii prin credință, îi spunem că acceptăm sacrificiul său în numele nostru și că știm că este suficient. Nu trebuie să facem nimic altceva pentru a fi mântuiți! Nici nu trebuie să trăim cu povara vinovăției pentru păcatele din trecut. În Hristos avem o viață nouă și devenim copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați de El și pentru El.

2) De sub stăpânirea păcatului

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. (Coloseni 1:13-14)

Întunericul sau păcatul nu mai au nicio putere asupra noastră datorită lui Isus și a lucrării Sale de răscumpărare de pe cruce. În Hristos avem iertare totală, iar viața nouă în El este una în care lumina Lui ne călăuzește, nu mai umblăm în întuneric (Ioan 8:12).

Datorită acestei schimbări în ființa noastră, putem lua deciziile corecte. Duhul Sfânt ne călăuzește și ne arată ceea ce îi place lui Dumnezeu și ne ajută să trăim în voia Lui.

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. (Coloseni 1:13-14)

Cu ajutorul lui Dumnezeu putem trăi o viață de sfințenie (Romani 6:20-23). Nu trebuie să ascultăm minciunile și acuzațiile diavolului cu privire la trecutul nostru sau insistențele sale asupra puterii naturii noastre păcătoase. Duhul Sfânt locuiește în noi, ne ajută să discernem între bine și rău și ne dă puterea de a face ceea ce este pe placul lui Dumnezeu. Noi aparținem împărăției luminii!

3) De moarte veșnică

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

În Hristos avem darul vieții veșnice! Nu o merităm și nici nu o putem câștiga prin propriile noastre eforturi, dar el ne-o acordă din momentul în care îl primim pe Isus ca Domn. Moartea nu mai are putere asupra noastră, deoarece Hristos a învins-o prin învierea Sa. Corpul nostru fizic este muritor, dar sufletul nostru va trăi cu Hristos pentru eternitate.

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. (Ioan 5:24)

4) De teamă

Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele. (Psalmi 34:4)

Dumnezeu vrea să ne elibereze de fricile și temerile noastre, nu vrea ca noi să trăim în lanțuri din cauza lor. El a pus potențial în fiecare dintre noi și vrea ca noi să-l folosim pentru gloria Sa. La fel ca psalmistul David, putem experimenta libertatea lui Dumnezeu căutându-i fața și prezența, petrecând timp cu el și lăsându-l să ne umple cu Duhul său Sfânt.

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă. (2 Timotei 1:7)

Frica și teama nu vin de la Dumnezeu. Puterea, dragostea și stăpânirea de sine o fac. Atunci când în viața noastră apar mari provocări, trebuie să ne amintim că Tatăl nostru este atotputernic. El ne dă puterea și tăria de a respinge frica! Contăm pe ajutorul Lui în orice moment și știm că în numele Lui vom avea victorie.

5) De mânia lui Dumnezeu

Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. (Romani 5:9)

Biblia vorbește despre ziua mâniei lui Dumnezeu (Țefania 1:14-18; Isaia 22:5). În acea zi, Dumnezeu va judeca păcatul, neascultarea și toată răzvrătirea împotriva lui. Totuși, el însuși a oferit soluția pentru a ne elibera de mânia sa: Isus! Prin el primim iertarea păcatelor noastre și harul lui Dumnezeu.

Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos, (1 Tesaloniceni 5:9)

Acesta este destinul pe care Dumnezeu îl dorește pentru fiecare ființă umană! Isus a suferit deja pedeapsa noastră pe cruce și, datorită Lui, ne bucurăm de mântuire și iertare. Când va veni ziua mâniei lui Dumnezeu, aceia dintre noi care L-au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor nu vor suferi pedeapsa care va veni (1 Tesaloniceni 1:10). Când Dumnezeu se uită la noi, El va recunoaște lucrarea lui Hristos în noi, Îl va vedea pe Isus și neprihănirea Lui, nu greșelile și păcatele noastre. Binecuvântată libertate!

6) Să nu încercăm să ne câștigăm mântuirea

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. (Romani 10:4)

Scopul sau finalitatea Legii lui Dumnezeu este de a ne conduce la Isus. Oricât de mult ne-am strădui, nu vom reuși niciodată să împlinim întreaga lege. La un moment dat vom eșua în ceva, fie că este vorba de cuvânt, intenție sau faptă. Dar lucrarea lui Isus pe cruce este perfectă, iar când acceptăm că jertfa Lui are puterea de a ne curăța de orice nelegiuire, ieșim din opresiunea de a încerca să respectăm întreaga lege.

Numai prin Hristos primim neprihănirea lui Dumnezeu și mântuirea veșnică. Tot ce trebuie să facem este să credem în Isus din toată inima noastră și să mărturisim cu gura noastră că El este Domnul. Legea nu ne îndreptățește, dar oricine crede că Isus este Dumnezeu este îndreptățit și primește iertarea Lui (Faptele Apostolilor 13:38-39).

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, (Romani 10:9-10)

7) Să ne apropiem mai mult de prezența lui Dumnezeu

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, (Evrei 10:19-20)

În timpul răstignirii lui Iisus, perdeaua care despărțea Locul Sfânt de Sfânta Sfintelor s-a rupt. Înainte de această dată, Marele Preot era singurul care avea acces (o dată pe an) la locul preasfânt din cort. Acolo a făcut ispășire pentru păcatele sale și ale poporului.

Moartea lui Isus a schimbat această situație. El și-a vărsat propriul sânge ca ispășire pentru păcatele noastre. El a luat asupra Sa vina noastră și a deschis calea pentru ca noi să avem acces direct la Dumnezeu Tatăl. Nu mai avem nevoie să facem ritualuri și jertfe – Hristos, Mielul lui Dumnezeu, este suficient! Prin el putem vorbi cu încredere cu Tatăl și putem primi iertarea și dragostea lui (Efeseni 3:12).

să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. (Evrei 10:22)

Să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că datorită lui suntem cu adevărat liberi. Nici o altă libertate nu se compară cu libertatea pe care ne-o acordă El. Să trăim vieți care să reflecte această recunoștință! Lasă bucuria și dragostea Lui să curgă prin viețile noastre, astfel încât să-i putem influența pe cei din jurul nostru și să-i încurajăm să caute adevărata libertate în Isus.

Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 2 Promedio: 5]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!