23 de versete biblice despre succes

Succesul unei persoane depinde de viața sa de rugăciune, adică atunci când îi prezinți planurile tale lui Dumnezeu și mergi sub voia Lui, vei putea realiza tot ceea ce îți propui. Ceea ce nu trebuie să faci este să ieși din legile Sale, trebuie să umbli ferm în cuvântul Său. Succesul nu va veni peste noapte, trebuie să fii constant în toate căile tale, sunt lucruri pe care va trebui să le sacrifici, dar când Dumnezeu te va aduce înăuntru, te vei bucura de tot ceea ce faci.

Cui Dumnezeu hotărăște să dea succes, El nu o face pentru a se lăuda, ci pentru ca această persoană să fie un răspuns al lui Isus pentru cineva de pe acest pământ, amintește-ți bine că trebuie să dai ceea ce prin har primești, păzește-ți inima să nu te pângărești și să nu fii indiferent la nevoia altora, fii atent la aproapele tău și nu refuza să-l ajuți, Dumnezeu te binecuvântează să binecuvântezi mulțimi de vieți, tatăl tău ceresc vrea să te bucuri de roadele efortului tău vei reuși acest lucru atâta timp cât vei ține minte că totul a fost dat de el, nu te abate de la cuvântul său, nu părăsi poruncile sale, acest lucru te va ajuta să menții succesul și să nu-l pierzi din cauza emoțiilor și sentimentelor tale.

Acest articol conține versete despre succes, Pune toate lucrările tale în mâinile Domnului, și planurile tale se vor împlini.


1) Pot totul în Hristos care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
2) Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. (Psalmi 37)
3) Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. (Luca 16:10)
4) Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. (Ieremia 29:11)
5) Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile. (Proverbe 16:3)
6) smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. (Iacov 4:10)
7) Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
8) Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. (Proverbe 3:1-4)
9) Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! (Proverbe 3:5)
10) Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)
11) Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în Legea lui Moise, ca să izbuteşti în tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce (1 Imparati 2:3)
12) Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipeni 4:6)
13) Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Matei 16:26-27)
14) Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)
15) Ci adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi. (Deuteronom 8:18)
16) Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! (Ieremia 17:7)
17) Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul.
Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.
Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui şi i-a încredinţat tot ce avea.
De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, din pricina lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp.
Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură şi plăcut la chip. (Geneza 39:2-6)
18) V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” (Ioan 16:33)
19) Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:1-3)
20) Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. (Geneza 1:28-29)
21) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)
22) Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1:5-9)
23) Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini (Deuteronom 28:13)

Rugăciune

Binecuvântat și veșnic Dumnezeu, Preasfânt Domn! Te laud pentru că Tu ești Drept, Sfânt și Vrednic de toată lauda și închinarea supremă. Tată al slavei, în această zi mă pregătesc să-Ți mulțumesc în numele lui Isus, pentru planurile mele, în timp ce Îți cer scopul meu și chemarea pe care mi-ai dat-o. Tu cunoști cele mai mari dorințe și temeri ale mele, numai Tu știi în profunzime Doamne cât de mult m-am străduit să realizez scopurile pe care mi le-am propus, dar în mâinile Tale se află puterea mea și întreaga mea viață, pentru ele Te rog să-Ți exerciți voia Ta peste orice dorință a inimii mele. Alungă orice iluzie și orice atașament pe care îl am față de ceva sau cineva care nu se află în planurile tale pentru mine. Tu ai făcut totul perfect la începutul creației, Doamne, tu nu faci greșeli, de aceea predau tot ceea ce vreau să realizez existenței tale și îmi supun visele, de la cele mai mari la cele mai simple, voinței tale. Duhule Sfinte ajută-mă să acționez conform cu ceea ce spun Scripturile și dacă în orice moment mă simt obosit sau îmi vine să renunț, amintește-mi de cuvântul tău: "Căci Eu știu gândurile pe care le am față de voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de rău, ca să vă dau sfârșitul pe care îl așteptați". Mă încred în tine, Isus, și în planurile tale, care sunt mai bune decât ale mele, pentru că sunt perfecte. Știu că alături de tine nu-mi va lipsi nimic, nici mie și nici familiei mele, pentru că dragostea ta mă asigură de succes. În numele lui Isus, Amin!
Părerea dumneavoastră contează pentru noi
[Total: 0 Promedio: 0]

Scrie un comentariu

Aboneza-te, vei primi notificări prin email cu noile articole!